كارگاه آموزشي خط بنايي

مرکز اصفهان‌شناسی و خانه ملل شهرداری اصفهان در راستای اهداف فرهنگی‌آموزشی خود اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «آموزش خط بنایی» می‌نماید.
علاقه‌مندان برای ثبت نام ضمن پر کردن فرم ثبت نام موجود در سایت با تماس با مرکز اصفهان‌شناسی ثبت نام خود را تکمیل می‌نمایند
ثبت نام نهایی در زمان پرداخت هزینه به صورت حضوری و دریافت رسید انجام خواهد شد.
زمان شروع کارگاه متعاقباً‌ اعلام می‌گردد.

اهداف دوره:
تعریف کامل خط بنایي(معقلي)
گونه شناسي و تدوین روش طراحي وترسیم خط بنایي)معقلي( براساس شیوه ی طراحي و روش‌های اجرایي ، به شکلي که به عنوان یک منبع آموزشي بتوان از آن استفاده کرد.

اهمیت و ارزش دوره آموزشی با تاکید بر کاربرد نتایج آن:
تلاش برای فهم بخشي از ریشه های فرهنگي، تاریخي هنرومعماری اسلامي با استناد به گونه‌های مختلف خط بنایي و یافتن شیوه ی مناسب برای آموزش آن.
شناخت بخشي از هویت خط کوفيِ موجود در محیط معماری اسلامي.
 فراهم آوردن پژوهشي که نتایج آن بتواند در دستیابي به ابزار مناسب آموزشي، جهت ترسیم خط بنایي، مورد استفاده طراحان، معماران سنتي، گرافیست ها و دانشجویان هنر قرار گیرد.

جدول مطالب و زمان بندی مراحل تشکیل دوره آموزشی: (هر جلسه 4 ساعت آموزشی است.)

جلسات

مطالب درسي

تئوری / عملي

جلسه اول

تعریف و بیان اصول طراحي خط بنایي

تئوری

جلسه دوم

گونه ها:

الف( شیوه طراحي)از جهت شکل و فرم ظاهری؛ ترکیب بندی( :

1- منفرد 2- گردان 3- پیچیده 4- سواد بیاض 5- بنایي خوشنویسي )ساقه گنبدی(6- آزاد )نمونه های گرافیک امروزی( -

ب( روش اجرا )جلوه(:

1- بي آلایش 2- یک رگي3- سه رگي4-راسته خفته- 5 سه

بعدی

الف: طراحي-1 منفرد- 2 گردان 3- پیچیده 4- سواد بیاض5 -بنایي خوشنویسی)ساقه گنبدی(6-آزاد) نمونه های گرافیک امروزی(

تئوری

 

جلسه سوم

طراحي فونت خط بنایي

عملي

جلسه چهارم

طراحي بنایي منفرد و گردان/ ایجاد جلوه سه بعدی

عملي

جلسه پنجم

طراحي بنایي پیچیده اسپیرال

عملي

جلسه ششم

طراحي بنایي پیچیده رو وارو

عملي

جلسه هفتم

طراحي سواد بیاض

عملي

جلسه هشتم

طراحي بنایي خوشنویسي )ساقه گنبدی(، طراحي بنایي آزاد) نمونه های گرافیک امروزی(

عملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسایل مورد نیاز:
- لپ تاپ مجهزبه نرم افزار کارل دراو یا ایلوستریتور (داشتن لپ تاپ برای شرکت کنندگان الزامیست)
- سیستم دیتا شو
- پرینتر

 
پیش نیاز:
لازم است شرکت کنندگان در دوره ضمن علاقه مندی به فراگیری خط بنایي، با نرم افزار کارل دراو یا ایلوستریتور آشنا باشند


هر هفته یک کارگاه تخصصی با موضوع اصفهان
برنامه کارگاه‌های سطح یک:

کارگاه اول: تاریخ اصفهان
سه شنبه و چهارشنبه 29 و 30 تیرماه

کارگاه دوم: محلات اصفهان
دوشنبه و چهارشنبه 4 و 6مرداد

کارگاه سوم: رجال اصفهان
دوشنبه و چهارشنبه11 و 13 مرداد

کارگاه چهارم: آشنایی با هنرهای سنتی اصفهان
شنبه و دوشنبه 16 و 18 مرداد ماه
 
کارگاه پنجم: آشنایی با منابع اصفهان‌شناسی
دوشنبه و چهارشنبه 23 و 25 مردادماه

کارگاه ششم: معماری بناهای اصفهان
شنبه 30 مردادماه؛ دوشنبه 1شهریور؛ چهارشنبه 3 شهریور

 

 

نام  کارگاه: هنرهای سنتی

مدرس: سرکار خانم دکتر تقوی‌نژاد

نام  کارگاه: معماری اصفهان

مدرس: استاد اکبر زمانی

نام  کارگاه: تاریخ اصفهان

مدرس: دکتر علی اکبر جعفری

نام  کارگاه: کتابشناسی اصفهان

مدرس: استاد محمدرضا کشانی

نام  کارگاه:  رجال اصفهان

مدرس: دکتر محمدحسین ریاحي

نام  کارگاه:  محلات اصفهان

مدرس: دکتر محمدحسین ریاحی

 
All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search