آمادگي مركز اصفهان شناسي براي برگزاري كلاس هاي آموزشي گروهي

مرکز اصفهان‌شناسی و خانه ملل در راستای اهداف آموزشی خود آماده همکاری با گروه‌های دانشجویی برای برگزاری کارگاه‌های مرتبط با مباحث اصفهان‌شناسی است. علاقه‌مندان می‌توانند در صورتی که تعداد نفرات حد نصاب برای هرکلاس(15 نفر) را معرفی نمایند، برای برگزاری کارگاه‌های ذکر شده در برنامه مرکز یا هر کارگاه دیگر مد نظر،‌ با مرکز اصفهان‌شناسی تماس حاصل نمایند.

All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search