كارگاه منبع شناسي مطالعات اصفهان

 كارگاه ششم: منبع‌شناسی مطالعات اصفهان


درباره اصفهان مطالب زیادی نگاشته شده اس.. پهنه این منابع درباره تاریخ، ادبیات، فلسفه، هنر، بناها و رجال این شهر بسیار گسترده است به نحوی که پژوهشگر علاقه‌مند به کسب اطلاعات درباره وجوه مختلف شهری گاه با انبوهی از نوشته‌ها مواجه می‌شود که تشخیص صحیح از ناصحیح آن همواره آسان نیست. به علاوه با به‌روز شدن ابزارهای جستجوی اطلاعات، لزوم آشنایی با نحوه استخراج مطالب مد نظر از میان این انبوه نوشتارها و اطلاعات ارائه شده، ضروری به نظر می‌رسد. کارگاه منبع‌شناسی مطالعات اصفهان، به شیوه عملی و با استفاده از ابزارهای روزآمد جستجو، ضمن معرفی اصلی‌ترین منابع مطالعاتی اصفهان، به شناساندن راهکارهای نوین کسب اطلاعات نیز می‌پردازد.

All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search