معماري بناهاي اصفهان

هر هفته یک کارگاه تخصصی با موضوع اصفهان
كارگاه چهارم: معماری بناهای اصفهان

6 و 8 و 10 شهريور ماه 1395
مدرس: استاد اكبر زماني
بناهای اصفهان در هر دوره علاوه بر سبک ویژه معماری حاکم بر آن دوره، بنا به خواست حاکم یا سلیقه سازنده، ویژگی‌هایی در خود نهفته دارد که گاه برای درک بخش کوچکی از آن بایستی زمان فراوانی صرف نمود. معرفی شاخصه‌های سبک معماری هر دوره و نمود آن در بناهای اصفهان، در کارگاه آشنایی با معماری بناهای اصفهان انجام ‌پذیرفت. در این کارگاه در سطح یک، ابتدا به شیوه نظری به معرفی کلی معماری اصفهان و توضیح برخی اصطلاحات پرداخته شد. معرفی برخی بناها که شاخص معماری هر دوره به شمار می‌روند، نمادهای به کار رفته در ساختار و معماری بنا و برخی معماران برجسته دوره‌های مختلف، از دیگر مطالبی است که در این کارگاه ارائه شد. بازدید از مسجد جامع به عنوان دایره‌المعارف معماری دوران اسلامی، برنامه بازدید سطح یک این کارگاه بود. در سطوح تکمیلی کارگاه، حضور در سایر بناها و ارائه اطلاعات کامل‌تر حیطه معماری در دستور کار کارگاه قرار گرفت.

 

All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search