كارگاه آشنایی با هنرهای سنتی اصفهان

هر هفته یک کارگاه تخصصی با موضوع اصفهان
كارگاه سوم: آشنایی با هنرهای سنتی اصفهان


16 و 18 مرداد ماه 1395
مدرس: دكتر تقوي نژاد
هنر در خون اصفهانی است. انواع مختلف هنرهای دستی بر روی چوب و پارچه و فلز، با نقوش متعدد و ظریف، هنر اصفهان را برجسته و متمایز می‌کند. هر قطعه هنری اصفهان در هر کجای دنیا، با شیوه منحصر به فرد خود، نمایان‌گر نام این شهر فیروزه‌ای است. در کارگاه آَشنایی با هنرهای سنتی اصفهان، در گام اول، این هنرها، نقوش ویژه به کار رفته درآن، نحوه و ابزاری که در خلق آن استفاده می‌شود و شاخصه‌های هر هنر معرفی شد. بررسی و نحوه ترسیم نقوش هندسی و نمادشناسی این اشکال، در کارگاه‌های تکمیلی مرکز اصفهان‌شناسی، صورت خواهد پذیرفت.

 

All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search