لایه چینی (سطح 1)

استاد منصور خادم خراسانی

هنر لایه چینی با قدمت ۴۰۰ ساله یکی از رشته‌های هنری و شاخه‌ای از نگارگری ایرانی است که در بناهایی چون کاخ چهلستون، عمارت عالی‌قاپو، عمارت هشت‌بهشت ، تالار اشرف و بسیاری از خانه‌های دوران صفویه استفاده شده است.
این هنر در دوره صفویه در شهرهای اصفهان ، تبریز ، اردبیل ، مشهد رواج داشت.
لایه‌چینی پس از دوران قاجار به دلیل هزینه زیاد و پر زحمت بودن تکنیک اجرای رنگ‌گذاری به طور تقریبی منسوخ شد .
مواد اولیه لایه‌چینی گِل سرخ است ، در این هنر پس از خیس کردن گِل سرخ و عبور از صافی مقداری چسب به آن اضافه و سپس گِل سرخ را با قلمو بر روی دیوار و طرح از پیش کشیده شده منتقل می کنند تا نقش به صورت برجسته پدیدار شود.

برنامه کارگاه: 

ساعت تاریخ
15 الی 18 دوشنبه 10 مهر
چهارشنبه 12 مهر
شنبه 15 مهر
دوشنبه 17 مهر
چهارشنبه 19 مهر

ثبت نام

All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search