لهجه و اصطلاحات اصفهانی

شعر اصفهاني
شَهري زيبايي خدا شهري مَنِس
پُري احساسي شَعف قلبي مَنِس
رو به هَر وَري كه وايْسَم دُرُسِس
قبله­يي عشق، همه وَخت شَرقي مَنِس
 
نِفِسَم بَسكي كه گَرمِس بِخُدا
هر جا يه اهلي دِلِس، جَذبي مَنِس
جوره من  اِگِر كه  محرمي بيا...
كه دَوايي دردي عشق، دَسّي مَنِس
 
منم اون نِي كه زِ سوزي سُخَنَم
چِشايي سُرخي فلك غَرقي مَنِس
تا مياد رو صفحه يه حرفي قشنگ
زيري تيغي اوس كِريم فرقي مَنِس
All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search