كارگاه آموزشي طراحي سنتي

اولين جلسه از نخستين دوره كارگاه آموزشي "طراحي سنتي" (مقدماتي) توسط خانم دكتر بهاره تقوي نژاد مدرس دانشگاه هنر اصفهان در مركز اصفهان شناسي و خانه ملل

 

 

تمامی حقوق برای مركز اصفهان شناسی و خانه ملل محفوظ است
طراحی سایت توسط حمیدرضا ورشابی

Search