کتاب " تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی شهر اصفهان در دوره پهلوی اول "

تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی شهر اصفهان در دوره پهلوی اول

پژوهش حاضر با توجه به تحولات عمده ای که در دوران پهلوی اول در اصفهان به وجود آمد و نظر به این که تاکنون در این مورد پژوهش عمیق و مستقلی انجام نگرفته بر آن است با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و با تکیه بر اسناد و روزنامه های موجود ، تحولات سیاسی – اجتماعی شهر اصفهان را در دوره پهلوی اول مورد بررسی ، تجزیه و تحلیل قرار دهد .

در این تحقیق ابتدا به بازیابی و بازسازی عتاصر تغییر پرداختیم ، با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و همچنین با اذعان به تعارف یاد شده این پژوهش در پی دستیابی به اهداف   ذیل می باشد :

_ تبیین و ارزیابی عکس العمل مردم اصفهان در مقابل تغییرات اجتماعی و سیاسی اصفهان در دوره ی رضا شاه

_ تبیین و شناخت چگونگی اجرای تغییرات سیاسی و اجتماعی توسط رضا شاه

_ بررسی میزان موفقیت و تاثیرگذاری تغییرات اجتماعی و سیاسی رضاشاه در اصفهان

روش پژوهش در این کتاب به شیوه مطالعه ی اسنادی ، کتابخانه ای و تحلیل محتوا می باشد . نگارنده شواهدی از اسناد موجود استخراج کرده و سپس این شواهد را با مطالب جراید ، کتب تاریخ نگاری ،خاطرات و آثار پژوهشی تطبیق داده وسپس با تجزیه و تجلیل کلیه ی این شواهد به نگارش کتاب مذکور پرداخته است . در مجموع در این پژوهش سعی شده است که بیشتر بر اسناد تکیه شود . این پژوهش در چهار فصل تهیه و تنظیم گردیده است .

درفصل اول : تاریخ تغییر و تحولات شهر اصفهان از دوره صفویه تا اواخر قاجاریه _ بخصوص اوضاع اصفهان در دوران نخست وزیری رضاخان _ با نگاهی گذرا بررسی شده است .  

فصل دوم : با عنوان تحولات سیاسی اصفهان در دوره ی رضا شاه به بررسی موارد زیر می پردازد :

تقسیمات سیاسی – اداری اصفهان ، زندگی نامه و اقدامات حکمرانان و فرمانداران شهر ، نمایندگان منتخب اصفهان و چگونگی برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی در شهر ، اقدامات و فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی در اصفهان و در پایان سقوط رضا شاه و بازتاب آن و وقایع شهریور 1320 در اصفهان .

فصل سوم : تحت عنوان تحولات اداری و عمرانی اصفهان می باشد و تاسیس و عملکرد نهادها و موسسات اداری و سازمانی اصفهان مانند سازمان پرورش افکار ، پیشاهنگی ، ثبت اسناد و ... را در دوره ی رضا شاه مورد بررسی قرار داده است .

فصل چهارم : کتاب به مطالعه و تحقیق در زمینه ی تحولات اجتماعی و فرهنگی اصفهان در دوره ی رضا شاه اختصاص یافته است . در این فصل موضوعاتی مانند کشف حجاب ، متحد الشکل شدن البسه و واکنش مردم شهر به آن ، وضعیت آموزش و پرورش اصفهان ، روند ایجاد کتاب خانه ها ، وضعیت زندگی اقلیت های مذهبی و خارجیان مقیم شهر ، عملکرد روحانیون ، ایجاد تئاتر و سینما در شهر را مورد بررسی قرار می دهد . پزوهش فوق توسط مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل در سال 1400 با قلم سید مسعود سید بنکدار به چاپ سیده است

تماس با ما

اصفهان- خیابان استانداری، روبروی موزه هنرهای تزئینی، مركز اصفهان شناسی و خانه ملل

تمامی حقوق برای مركز اصفهان شناسی و خانه ملل محفوظ است
طراحی سایت توسط حمیدرضا ورشابی

Search