خواهر شهرهای اصفهان

فهرست شهرهای خواهر خوانده اصفهان به ترتیب سال عقد خواهر خواندگی...

 sister city

تماس با ما

اصفهان- خیابان استانداری، روبروی موزه هنرهای تزئینی، مركز اصفهان شناسی و خانه ملل

تمامی حقوق برای مركز اصفهان شناسی و خانه ملل محفوظ است
طراحی سایت توسط حمیدرضا ورشابی

Search