ثبت نام کارگاه عكاسی از بناهای تاریخی

نام(*)
نام را وارد کنید

نام خانوادگی(*)
نام خانوادگی را وارد کنید

نام پدر(*)
نام پدر را وارد کنید

کد ملی(*)
کدملی را وارد کنید

شناسنامه صادره از(*)
شهر صدور شناسنامه را وارد کنید

شماره تلفن همراه(*)
شماره تلفن همراه را وارد کنید

شماره تلفن ثابت(*)
شماره تلفن ثابت را وارد کنید

آدرس(*)
آدرس را وارد کنید

زمان پیشنهادی برای کارگاه(*)
زمان پیشنهادی برای کارگاه را انتخاب کنید

تماس با ما

اصفهان- خیابان استانداری، روبروی موزه هنرهای تزئینی، مركز اصفهان شناسی و خانه ملل

تمامی حقوق برای مركز اصفهان شناسی و خانه ملل محفوظ است
طراحی سایت توسط حمیدرضا ورشابی

Search