كارگاه آشنايي با محلات اصفهان

هر هفته یک کارگاه تخصصی با موضوع اصفهان
كارگاه دوم: آشنایی با محلات اصفهان


4 و 6 مردادماه 1395
مدرس: دكتر محمد حسين رياحي
محله‌های قدیمی شهر،‌ کوچه‌ها، خیابان‌ها، بازارها و خانه‌ها هرکدام داستانی برای خود دارند. معرفی این محلات، رویدادهای مهم رخ داده در هر کدام، بناهای موجود در آن، خاندان‌های مشهور ساکن در هر محله، نحوه پراکندگی جمعیت و نقش هر محله در عرصه مبادلات شهری، در کارگاه آشنایی با محلات شهر اصفهان بازگو شد. این کارگاه هشت‌ساعته بخشی از اطلاعات خود را در بطن محله‌های قدیمی شهر و در حین گذر از کوچه‌های هزارتوی اصفهان که شاهد روزگاران گذشته تا به حال بوده‌اند، ارائه كرد.

All rights reserved
Designed by: Hamid Reza Varshabi

Search